Makabayan-EPP(h.E.)

Monday, May 01, 2006

Pangangalaga sa Sarili

I.Subject Name:EPP VI-(H.E.)

II.Lesson Reference Number: I

III.Lesson Title: Pangangalaga sa Sarili

IV.Lesson Description:

*Ang aralin ay makatutulong sa mga bata upang maunawaan ang mga kailangan sa
pagkakaroon ng malinis at maayos na sarili.
*Ang aralin ay makatutulong sa mga bata upang maisagawa ang mga gawain sa
pagkakaroon ng kaakit akit na sarili
* Ang aralin ay makatutulong sa mga bata upang mapanatili ang pagkakaroon
ng malinis at maayos na sarili

V.Learning Outcome:

Sa katapusan ng aralin,ang mga bata ay inaaasahang:
*makilala ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili
*maisasagawa ang mga gawain sa paglilinis at pag-aayos ng sarili
*mapananatili ang pagkakaroon ng malinis at maayos na sarili

VI.Learning Presentation
Learning Object 1:

ISANG KWENTO
Magkaibigang matalik sina Aida at Rina.Mahiyain at kimi si Aida na
siya namang kabaligtaran ni Rina.Hindi iyon naging hadlang sa kanilang sama-han.
Isang araw napalipat ang trabaho ng ama ni Aida sa isang malayong
lugar.Doon na din sila nanirahan.
Noong una madalas silang magsulatan ngunit ng tumagal ay dumalang
na ito ng dumalang hanggang sa maputol na ang kanilang komunikasyon.Nawalanna sila ng balita sa isa't isa.
Lumipas ang ilang buwan.Laking gulat ni Rina na isang araw ay biglang
dumating si Aida.
"Rina,kumusta ka na,"ang masayang bati ni Aida."Ikaw ba si Aida?" ang tanong ni Rina."Ang laki ng ipinagbago mo.""Ako pa rin si Aida.Marahil ang ipinagbago ko ay ang hindi na ako
mahiyain at kimi ngayon na tulad noong araw.Kailangan pala natin ang maru-nong makipag-usap sa lahat ng uri ng tao.Magaan na ang pakiramdam ko at dumamina rin ang mga kakilala at kaibigan ko.Natuto na rin akong magdala ng damit.Kahit simple lamang ito,basta ayon sa okasyon at maayos okey na iyon.Hindina ako parang lola,"ang natatawang paliwanag ni Aida.
"Napapansin ko nga,parang ang gaan gaan na pati ng pakiramdam mo
ngayon,"ang wika ni Rina.
"Totoo iyon,magmula ng baguhin ko ang kilos ko at pananamit pati na
ang pananaw ko sa buhay,naging maganda na ang saloobin ng mga tao sa akin.Nagkaroon na rin ako ng tiwala sa aking sarili.Maligayang maligaya ako.Sagot ni Aida.
"Aba,napahaba na tayo ng kumustahan.Nasa loob ang nanay at tatay.Tiyak
na matutuwa sila kapag nakita ka,"wika ni Rina.Magkasabay na pumasok sa loob ang magkaibigan.

Learning Object 2.
Basahin ang mga impormasyon tungkol sa personal hygiene sa link na ito

http://en.wikipedia.org/wiki/Hygiene#Personal_hygieneVII.Learning Activity
ACTIVITY I :
ISANG PAGSUBOK SA PANASARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Sagutan ang sumusunod na iskala upang malaman ang iyong antas ng pagsasagawa ng pansariling gawaing pangkalinisan.Bigyan ng 1 puntos ang bilang ng mga gawain kung hindi mo isinasagawa;2 puntos kung paminsan-minsmalinis ang buhok
______ 4.Gumagamit ng Brush upang kumintab ang buhok at maalis ang dumi at alikabok
______ 5.Ginuguguan (shampoo) ang buhok 3 beses sa isang linggo
______ 6.Nagsisipilyo ng ngipin tuwing matapos kumain
______ 7.Ginugupitan nang maikli ang mga kuko sa kamay at paa
______ 8.Gumagamit ng Deodorant o tawas upang maiwasan ang di-kanais-nais na amoy sa
kilikili
______9.Kumakain ng sapat at masustansyang pagkain
______ 10.Umiinom ng 6-8 basong tubig araw-araw
______ 11.Nagbabawas ng dumi araw-araw
______ 12.Nag-eehersisyo araw-araw
______ 13.Natutulog nang sapat at iniiwasang magpuyat
______ 14.Nagpapalit ng damit panloob araw-araw o kapag pinagpapawisan na
______ 15.Naghuhugas ng kamay bago at matapos kumain at tuwing manggagaling sa
palikuran
______ KABUUAN
PANANDA:
55-60 puntos -tunay na malinis at maayos ka sa iyong pangangatawan
45-54 puntos Maayos at malinis ngunit dapat pang pagbutihin ang pangangalaga sa
katawan
44 puntos- dapat bigyan ng mas masusing pangangalaga ang kalinisan ng
pababa katawan

ACTIVITY 2:
Sagutin ang sumusunod na tanong:
1.Anu-ano ang mga napuna ni Rina kay Aida?
2.Nakapagdulot ba ng kabutihan ang kaayusan ni Aida sa kanya?Bakit?
3.Anu-ano ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas ang tindig?
4.Kung kayo si Aida,ano ang inyong dapat gawin upang mapanatiling maayos at
mabikas ang tindig?
VIII.Learning Evaluation
Sagutin ang maikling pagsusulit tungkol sa araling ito.Hanapin ang pagsusulit sa
www.prongo.com

IX.Assignment:
Anu-ano ang mga pang-araw-araw na gawain sa pangangalaga ng kasuotan at pansariling kagamitan?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home