Makabayan-EPP(h.E.)

Tuesday, May 02, 2006

Pagluluto

I.Subject Name: EPP VI-(H.E.)
II.Lesson REference No.: 3
III.Lesson Title: Gulay na Mais
IV.Lesson Description:
Ang araling ito ay tungkol sa resipi ng Gulay na Mais
V.Learning Outcome:
Sa katapusan ng aralin,ang mga bata ay inaasahang:
* masasabi ang mga sangkap at kagamitan na kailangan sa pagluluto ng Gulay na
Mais
* matututuhan ang mga paraan sa pagluluto ng Gulay na Mais
* makapagluluto at makasusunod sa resipi ng Gualy na Mais
VI.Learning Presentation:

Hanapin ang resipi ng gulay na Mais sa link na ito:
http://www.bwf.org/bk/tagalog/2002/07/sa_01.htmls

VII.Learning Activity:
A.Sagutan ang sumusunod na tanong:
1.Anu-ano ang mga sangkap ng Gulay na Mais?
2.Anu-anu ang mga kagamitan na kailangan sa pagluluto ng gulay na mais?
3.Anu-ano ang mga sustansiyang makukuha natin sa gulay na mais?
B.Pagluluto ng mga bata ng gulay na mais sa pamamagitan ng pagsunod sa resipi.
VIII.Learning Evaluation:
Pagsunudsunurin ang mga hakbang sa pagluluto ng gulay na mais.Lagyan ng tamang bilang ang bawat puwang:
______ Ilagay ang ginayat na mais,tubig at bawang sa kaldero.
______ Ilagay ang malunggay.
______ Timplahan ng asin.
______ Hintaying kumulo ang tubig bago ilagay ang talong.
IX.Assignment
Maghanap ng resipi 3 resipi ng panghimagas sa internet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home