Makabayan-EPP(h.E.)

Monday, May 01, 2006

Pag-iimbak

I.Subject Name:EPP VI(H.E)
II.Lesson Reference No.: 2
III.Lesson Title: Pag-iimbak ng Pagkain
IV.Lesson Description:
*Ang aralin ay tungkol sa kaalaman sa pag-iimbak ng pagkain.
*Ang aralin ay tungkol sa mga paraan ng pag-iimbak ng pagkain.
V.Learning Outcome:
Sa katapusan ng aralin,inaasahang ang mga bata ay:
*Maunawaan at magkaroon ng kaalaman sa pag-iimbak ng pagkain
*Matutuhan ang mga paraan ng pag-iimbak ng pagkain

VI.Learning Presentation:

Hanapin at basahin ang mga impormasyon na makikita sa mga link na ito:
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_preservation#Preservation_Processes

http://www.abante.com.ph/issue/mar2805/istayl3.htm
http://72.14.207.104/searchq=cache:B0v4H1AZnhwJ


VII.Learning Activity:

Sagutan ang sumusunod na tanong sa inyong kwaderno:
1.Anu-ano ang iba't ibang paraan ng pag-iimbak ng pagkain?
2.Ano ang kahulugan ng bawat isa?
3.Magbigay o sumulat ng mga halimbawa ng pagkain maaaring imbakin sa bawat paraan ng pag-iimbak.

VIII.Learning Evaluation:
Sagutan ang maikling pagsusulit sa www.prongo.com

IX.Assignment: Maghanap ng iba pang resipi ng pag-iimbak na ginagawa sa karne sa internet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home