Makabayan-EPP(h.E.)

Wednesday, May 03, 2006

Kaalaman sa Pag-aatsara at Pagmamatamis

I.Subject Name:EPP-VI (H.E.)
II.Lesson Reference No.5
III.Lesson Title: Pag-aatsara at Pagmamatamis
IV.Lesson Description: Ang araling ito ay tungkol sa mga kaalaman sa pag-aatsara at pagmamatamis
V.Learning Outcome:
Sa katapusan ng aralin,ang mga bata ay inaasahang:
*magkaroon ng kaalaman sa pag-aatsara at pagmamatamis
*matututo ng mga paraan sa pag-aatsara at pagmamatamis
*maisasagawa ang simpleng resipi ng pag-aatsara at pagmamatamis
VI.Learning Presentation:
Hanapin ang link na ito.Basahin at unawain ang nilalaman nito.Isulat sa inyong kwaderno ang mahahalagang impormasyon na inyong mababasa sa link na ito.
http://www.abante.com.ph/issue/apr0405/supplement.htm
VI.Learning Activity:
A. Sagutan ang sumusunod na tanong sa inyong kwaderno:
1.Anu-ano ang karaniwang pagkain na ating ginagawang atsara at minatamisan?
2.Anu-ano ang mga tagubilin na dapat nating tandaan sa pag-aatsara?
3.Anu-ano ang mga prutas na karaniwan nating minamatamisan?
4.Anu-ano ang mga dapat tandaan sa pagmamatamis?
B.Pumili ng isang resipi ng pagmamatamis at gawin ito.Sundin ang resipi na makikita sa http://www.abante.com.ph/issue/apr0405/supplement.htm

VII.Learning Evaluation
A.Pagsunud-sunurin ang mga hakbang sa pagmamatamis ng saging.lagyan ng tamang bilang ang bawat puwang:
_____1.Piliin ang magagandang hinog na saging na saba.Ilaga ito at alisan ng balat.
_____2.Muling pakuluan sa umaga sa loob ng 15 minuto.
_____3.Lutuin ang saging sa arnibal sa loob ng 15 minuto at bayaan itong nababad ng magdan-mag.
_____4.Pasalansang ilagay sa garapon at punuin ng arnibal
_____5.Maghanda ng arnibal(2 bahagi ng asukal sa bawat 1 bahagi ng tubig)
_____6.Pakuluan ang saging na nasa garapon sa loob ng 25 minuto.
_____7.Alisan ng bula bago takpan(huwag hihigpitan)
_____8.Hanguin ang saging at patiktikin
_____9.Hanguin at higpitan ang takip.

B.Sagutan ang maikling pagsusulit sa http://www.prongo.com


IX.Assignment:Humanap ng mga resipi ng gulay sa internet

Pag-aalaga ng Sanggol

I.Subject Name:EPP-VI(H.E.)
II.Lesson Reference No.:4
III.Lesson Title:Pamamaraan sa pag-aalaga ng Sanggol
IV.Lesson Description:
Ang araling ito ay tunkol sa mga pamamaraan sa pag-aalaga ng sanggol
V.Learning Outcome:
Sa katapusan ng aralin,ang mga bata ay inaasahang:
*matutuhan ang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng sanggol
*maisagawa ang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng sanggol
VI.Learning Presentation:
Tingnan ang larawan sa ibaba:A.Basahin ang mga impormasyon sa link na ito.
http://www.fnri.dost.gov.ph/wp/sanggolpagkain.htm

http://ronibats.com/images/blog/sanggol.jpg

B .Basahin ang sumusunod na mahahalagang impormasyon:
Mga pamamaraan sa Pag-alaga ng Sanggol
1.Pagpapakain(basahin sa link na nasa itaas)
2.Pagpapatulog - ang bagong silang na sanggol ay halos natutulog lamang sa buong araw.Gumigising lamang siya kapag pakakainin(pasususuhin),paliliguan at bibihisa.Kailangan ng sanggol ng isang lugar na mahangin,malinis,tuyo at may magandang bentilasyon upang makatulog siya ng mahimbing.Maaari siyang patulugin sa isang kuna o kolong-kolong ngunit tiyakin na ito at malinis,lapat ang higaan o may kutson upang maginhawahan siya sa pagtulog.Huwag siyang gigisingin o gagambalain sa kanyang pagtulog.Kapag siya ay nagising na at hindi naman umiiyak huwag siyang kargahin upang hindi mamihasa.
3.Pagbibihis at pagpapalit ng lampin - Kailangan ng sanggol ang damit na payak,madaling isuot at tanggalin.Puti ang karaniwang damit na isinusuot natin sa sanggol upang malaman kaagad kung ito ay madumi na.Iwasang suotan ang sanggol ng susun suson o patung patong.Palitan kaagad ang lampin kung ito ay basa na upang maiwasan ang pamumula ng puwitan at pagkakaroon ng diaper rash.Hugasan ng maligamgam na tubig at sabon ang puwitan ng sanggol,tuyuin ng bulak at lagyan ng langis o pulbos saka palitan ng diaper.
4.Pakikipaglaro-Mahalaga ang paglalaro sa sanggol sapagkat ito ay nagsisilbing ehersisyo na makatutulong sa kanya upang lumaki siyang malakas at malusog.Ang paggalaw,pagtaas at pagbaba ng kanyang mga kamay at paa ay isang laro na para sa sanggol.Kailangan ng sanggol ang laruan na may matitingkad na kulay,tumutunog,gumagalaw upang mahasa ang kanyang paningin at pandinig.Iwasan ang pagbibigay ng laruan na matutulis at makasasakit sa kanya.Kapag ang sanggol ay marunong nang gumapang hayaan siyang maglaro sa sahig ngunit tiyakin lamang ito ay malinis at ligtas ang sanggol.Kapag isang taon na ang bata hayaan siyang maglaro sa labas ng bahay upang makasagap siya ng sariwang hangin at sikat ng araw.

MGA DAPAT TANDAAN NG MAHUSAY NA TAGAPAG-ALAGA
1.Tiyaking malinis ang mga kamay bago hawakan ang sanggol o bago gumawa ng anumang bagay para sa sanggol.
2.Iwasang dalhin ang sanggol sa lugar na masisikip at maraming tao kung saan makakasagap siya ng sakit at mikrobyo.
3.Iwasang painumin ang sanggol ng kape, tsaa o anumang inuming may halong alkohol.Iwasan din ang pagbibigay ng kendi at tsokolate upang mapangalagaan ang kanyang mga ngipin.
4.Bigyan ng sapat na oras para matulog ang sanggol.Patulugin siya sa lugar na malinis at may magandang bentilasyon.
5.Iwasan ang pagkarga sa bata tuwing siya ay umiiyak upang hindi mamihasa.
6.Painumin ang sanggol ng pinakuluang tubig o katas ng kalamansi kapag nauuhaw.Mainam itong gawin sa umaga pagkatapos maligo ang sanggol.
7.Laging bantayan ang sanggol na marunong nang gumapang upang matiyak na lagi siyang ligtas.

VII.Learning Activity:
A.Ilarawan ang sanggol na inyong nakita.
Ano ang masasabi ninyo sa larawan?

B.Isulat sa inyong kwaderno ang mahahalagang impormasyon na inyong nabasa sa tungkol sa
pag-aalaga ng sanggol

VIII.Learning Evaluation:
Sagutan ang maikling pagsusulit sa www.prongo.com
IX.Assignment:Anu-ano ang mga gawaing inyong ginagampanan sa inyong tahanan?

Tuesday, May 02, 2006

Pagluluto

I.Subject Name: EPP VI-(H.E.)
II.Lesson REference No.: 3
III.Lesson Title: Gulay na Mais
IV.Lesson Description:
Ang araling ito ay tungkol sa resipi ng Gulay na Mais
V.Learning Outcome:
Sa katapusan ng aralin,ang mga bata ay inaasahang:
* masasabi ang mga sangkap at kagamitan na kailangan sa pagluluto ng Gulay na
Mais
* matututuhan ang mga paraan sa pagluluto ng Gulay na Mais
* makapagluluto at makasusunod sa resipi ng Gualy na Mais
VI.Learning Presentation:

Hanapin ang resipi ng gulay na Mais sa link na ito:
http://www.bwf.org/bk/tagalog/2002/07/sa_01.htmls

VII.Learning Activity:
A.Sagutan ang sumusunod na tanong:
1.Anu-ano ang mga sangkap ng Gulay na Mais?
2.Anu-anu ang mga kagamitan na kailangan sa pagluluto ng gulay na mais?
3.Anu-ano ang mga sustansiyang makukuha natin sa gulay na mais?
B.Pagluluto ng mga bata ng gulay na mais sa pamamagitan ng pagsunod sa resipi.
VIII.Learning Evaluation:
Pagsunudsunurin ang mga hakbang sa pagluluto ng gulay na mais.Lagyan ng tamang bilang ang bawat puwang:
______ Ilagay ang ginayat na mais,tubig at bawang sa kaldero.
______ Ilagay ang malunggay.
______ Timplahan ng asin.
______ Hintaying kumulo ang tubig bago ilagay ang talong.
IX.Assignment
Maghanap ng resipi 3 resipi ng panghimagas sa internet

Monday, May 01, 2006

Pag-iimbak

I.Subject Name:EPP VI(H.E)
II.Lesson Reference No.: 2
III.Lesson Title: Pag-iimbak ng Pagkain
IV.Lesson Description:
*Ang aralin ay tungkol sa kaalaman sa pag-iimbak ng pagkain.
*Ang aralin ay tungkol sa mga paraan ng pag-iimbak ng pagkain.
V.Learning Outcome:
Sa katapusan ng aralin,inaasahang ang mga bata ay:
*Maunawaan at magkaroon ng kaalaman sa pag-iimbak ng pagkain
*Matutuhan ang mga paraan ng pag-iimbak ng pagkain

VI.Learning Presentation:

Hanapin at basahin ang mga impormasyon na makikita sa mga link na ito:
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_preservation#Preservation_Processes

http://www.abante.com.ph/issue/mar2805/istayl3.htm
http://72.14.207.104/searchq=cache:B0v4H1AZnhwJ


VII.Learning Activity:

Sagutan ang sumusunod na tanong sa inyong kwaderno:
1.Anu-ano ang iba't ibang paraan ng pag-iimbak ng pagkain?
2.Ano ang kahulugan ng bawat isa?
3.Magbigay o sumulat ng mga halimbawa ng pagkain maaaring imbakin sa bawat paraan ng pag-iimbak.

VIII.Learning Evaluation:
Sagutan ang maikling pagsusulit sa www.prongo.com

IX.Assignment: Maghanap ng iba pang resipi ng pag-iimbak na ginagawa sa karne sa internet

Pangangalaga sa Sarili

I.Subject Name:EPP VI-(H.E.)

II.Lesson Reference Number: I

III.Lesson Title: Pangangalaga sa Sarili

IV.Lesson Description:

*Ang aralin ay makatutulong sa mga bata upang maunawaan ang mga kailangan sa
pagkakaroon ng malinis at maayos na sarili.
*Ang aralin ay makatutulong sa mga bata upang maisagawa ang mga gawain sa
pagkakaroon ng kaakit akit na sarili
* Ang aralin ay makatutulong sa mga bata upang mapanatili ang pagkakaroon
ng malinis at maayos na sarili

V.Learning Outcome:

Sa katapusan ng aralin,ang mga bata ay inaaasahang:
*makilala ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili
*maisasagawa ang mga gawain sa paglilinis at pag-aayos ng sarili
*mapananatili ang pagkakaroon ng malinis at maayos na sarili

VI.Learning Presentation
Learning Object 1:

ISANG KWENTO
Magkaibigang matalik sina Aida at Rina.Mahiyain at kimi si Aida na
siya namang kabaligtaran ni Rina.Hindi iyon naging hadlang sa kanilang sama-han.
Isang araw napalipat ang trabaho ng ama ni Aida sa isang malayong
lugar.Doon na din sila nanirahan.
Noong una madalas silang magsulatan ngunit ng tumagal ay dumalang
na ito ng dumalang hanggang sa maputol na ang kanilang komunikasyon.Nawalanna sila ng balita sa isa't isa.
Lumipas ang ilang buwan.Laking gulat ni Rina na isang araw ay biglang
dumating si Aida.
"Rina,kumusta ka na,"ang masayang bati ni Aida."Ikaw ba si Aida?" ang tanong ni Rina."Ang laki ng ipinagbago mo.""Ako pa rin si Aida.Marahil ang ipinagbago ko ay ang hindi na ako
mahiyain at kimi ngayon na tulad noong araw.Kailangan pala natin ang maru-nong makipag-usap sa lahat ng uri ng tao.Magaan na ang pakiramdam ko at dumamina rin ang mga kakilala at kaibigan ko.Natuto na rin akong magdala ng damit.Kahit simple lamang ito,basta ayon sa okasyon at maayos okey na iyon.Hindina ako parang lola,"ang natatawang paliwanag ni Aida.
"Napapansin ko nga,parang ang gaan gaan na pati ng pakiramdam mo
ngayon,"ang wika ni Rina.
"Totoo iyon,magmula ng baguhin ko ang kilos ko at pananamit pati na
ang pananaw ko sa buhay,naging maganda na ang saloobin ng mga tao sa akin.Nagkaroon na rin ako ng tiwala sa aking sarili.Maligayang maligaya ako.Sagot ni Aida.
"Aba,napahaba na tayo ng kumustahan.Nasa loob ang nanay at tatay.Tiyak
na matutuwa sila kapag nakita ka,"wika ni Rina.Magkasabay na pumasok sa loob ang magkaibigan.

Learning Object 2.
Basahin ang mga impormasyon tungkol sa personal hygiene sa link na ito

http://en.wikipedia.org/wiki/Hygiene#Personal_hygieneVII.Learning Activity
ACTIVITY I :
ISANG PAGSUBOK SA PANASARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Sagutan ang sumusunod na iskala upang malaman ang iyong antas ng pagsasagawa ng pansariling gawaing pangkalinisan.Bigyan ng 1 puntos ang bilang ng mga gawain kung hindi mo isinasagawa;2 puntos kung paminsan-minsmalinis ang buhok
______ 4.Gumagamit ng Brush upang kumintab ang buhok at maalis ang dumi at alikabok
______ 5.Ginuguguan (shampoo) ang buhok 3 beses sa isang linggo
______ 6.Nagsisipilyo ng ngipin tuwing matapos kumain
______ 7.Ginugupitan nang maikli ang mga kuko sa kamay at paa
______ 8.Gumagamit ng Deodorant o tawas upang maiwasan ang di-kanais-nais na amoy sa
kilikili
______9.Kumakain ng sapat at masustansyang pagkain
______ 10.Umiinom ng 6-8 basong tubig araw-araw
______ 11.Nagbabawas ng dumi araw-araw
______ 12.Nag-eehersisyo araw-araw
______ 13.Natutulog nang sapat at iniiwasang magpuyat
______ 14.Nagpapalit ng damit panloob araw-araw o kapag pinagpapawisan na
______ 15.Naghuhugas ng kamay bago at matapos kumain at tuwing manggagaling sa
palikuran
______ KABUUAN
PANANDA:
55-60 puntos -tunay na malinis at maayos ka sa iyong pangangatawan
45-54 puntos Maayos at malinis ngunit dapat pang pagbutihin ang pangangalaga sa
katawan
44 puntos- dapat bigyan ng mas masusing pangangalaga ang kalinisan ng
pababa katawan

ACTIVITY 2:
Sagutin ang sumusunod na tanong:
1.Anu-ano ang mga napuna ni Rina kay Aida?
2.Nakapagdulot ba ng kabutihan ang kaayusan ni Aida sa kanya?Bakit?
3.Anu-ano ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas ang tindig?
4.Kung kayo si Aida,ano ang inyong dapat gawin upang mapanatiling maayos at
mabikas ang tindig?
VIII.Learning Evaluation
Sagutin ang maikling pagsusulit tungkol sa araling ito.Hanapin ang pagsusulit sa
www.prongo.com

IX.Assignment:
Anu-ano ang mga pang-araw-araw na gawain sa pangangalaga ng kasuotan at pansariling kagamitan?